niszczenie dysków twardych

Profesjonalne niszczenie dysków twardych

Skuteczne niszczenie dysków twardych wykonywane jest przed wyspecjalizowane firmy, które oferują usługi zgodne z wymaganiami prawnymi. Skorzystanie z takiej oferty zapobiega ujawnianiu danych konkurencji, a także zabezpiecza przed utratą wizerunku, wiarygodności, czy dobrego imienia przedsiębiorstwa. Jak wygląda profesjonalne niszczenie dysków twardych?

Jakie są metody niszczenia danych?

Stosowane obecnie metody niszczenia danych można podzielić na dwie podstawowe kategorie:

– niszczenie logiczne (programowe) – polega na wielokrotnym nadpisywaniu danych na dysku wartościami przypadkowymi. Takie działanie niemal całkowicie wyklucza odtworzenie, a dysk nadal nadaje się do użytku;

niszczenie fizyczne (sprzętowe) – polega na usuwaniu wszelkich znajdujących się na nośniku danych oraz niszczeniu nośników. Po takiej operacji nie ma możliwości dalszego użytkowania dysku.

Jakie są metody niszczenia dysków twardych?

Firmy zajmujące się profesjonalnym niszczeniem dysków twardych stosują różne metody, pozwalające osiągnąć wymagany cel. W zależności od oczekiwań klienta i posiadanego sprzętu stosuje się:

metody mechaniczne – polegają na mechanicznym rozdrobieniu dysku lub zdarciu z niego powłoki magnetycznej. Do takich zadań wykorzystywane są różnego rodzaju mielące, prasujące lub ścinające urządzenia takie jak niszczarki sprzętowe, rozdrabniarki nośników, czy zgniatarki. Do zalet takiego rozwiązania zalicza się dużą szybkość i niskie koszty, a także duże utrudnienie, czy uniemożliwienie odzyskania danych. Wady to przede wszystkim pozostawienie materiału, który nadaje się do analizy. Zawarte na tym materiale dane mogą być częściowo odzyskane w specjalistycznych laboratoriach;

W tym dziale  Jak można wykorzystać naklejki samoprzylepne?

– metody magnetyczne – polegają na stosowaniu urządzenia demagnetyzującego, które wytwarza bardzo silne impulsowe pole magnetyczne. Niszczy ono informacje kalibracyjne i serve, przez co dezorganizuje ustawienie domen magnetycznych. Niestety tego rodzaju metody nie działają na dyski SSD i dyski hybrydowe, a do tego pozostawiają materiał do analizy, więc nie ma pewności, czy nie trafi on w niepowołane ręce;

metody termiczne – polegają na doprowadzeniu dysku do temperatury powodującej topnienie podstawy lub niszczącej właściwości magnetyczne. Wymagana temperatura to ponad 1000 stopni Celsjusza. Zniszczone w ten sposób dyski nie mogą być w żaden sposób odczytane. Jest to metoda uważana za nieekologiczną;

metody radioaktywne – nie są stuprocentowo skuteczne, ponieważ pozostawiają materiał do analizy. Dane są niszczone za pomocą promieniowania jonizującego;

metody pirotechniczne – do niszczenia danych i dysków stosuje się ładunki pirotechniczne. Nie jest to metoda skuteczna, ponieważ pozostawia materiał do analizy;

metody chemiczne – wymagają zastosowania odpowiednich substancji chemicznych, które działają agresywnie na dysk i zmieniają jego strukturę. Dzięki temu zawarte na nim dane są niemożliwe do odzyskania nawet w warunkach laboratoryjnych. Metoda jest stosunkowo bezpieczna, ale niewłaściwy dobór składników może przyczynić się do niepełnego zniszczenia struktury dysku.

W tym dziale  Czy tanie przesyłki się opłacają?