Rodzaje szkoleń

 Rynek pracy wciąż się zmienia, więc trzeba się do niego dostosowywać, co oznacza także konieczność ciągłego douczania się i dokształcania. W związku z tym z każdym rokiem wzrasta popularność studiów podyplomowych i szkoleń, na których można się dokształcić i zdobyć nowe kwalifikacje. Jakie są rodzaje szkoleń? Czego się na nich nauczymy?

Czym są szkolenia?

Szkolenia to pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, w tym umiejętności poszukiwania zatrudnienia. Istnieją kursy dla osób bezrobotnych oraz dla pracujących, które chcą się dokształcać.

Szkolenia dla osób bezrobotnych

Szkolenia dla bezrobotnych są finansowane ze środków Funduszu Pracy i organizowane w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych zwiększających szansę na podjęcie lub utrzymanie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej. Takie zajęcia mogą mieć formę grupową lub indywidualną. Szkolenia grupowe skierowane są do określonej grupy osób bezrobotnych i poprzedza je rekrutacja prowadzona przez powiatowy urząd pracy. Szkolenia indywidualne są to wskazane przez osobę poszukującą pracy i realizowane na jej wniosek, pod warunkiem uzasadnienia celowości szkolenia.

Rodzaje szkoleń pracowniczych

Szkolenia pracowników to sposób na podniesienie ich kompetencji i zwiększenie w ten sposób potencjału firmy. Mogą one być realizowane zarówno przez zewnętrzne firmy, jak i wewnętrznych specjalistów, mogą obejmować dowolną tematykę. Jeden z najczęstszych podziałów szkoleń wyróżnia kursy otwarte i zamknięte. W szkoleniach otwartych mogą uczestniczyć osoby z różnych firm, więc treści na nich prezentowane często mają charakter uniwersalny. Ich dodatkową zaletą jest możliwość poznania osób pracujących w innych przedsiębiorstwach i branżach. Trwają najczęściej jeden dzień. Szkolenia zamknięte zaś są przeznaczone dla osób pracujących w jednej firmie, jednym dziale lub jednym zespole projektowym. Są dłuższe niż szkolenia otwarte (trwają 2-3 dni) i koncentrują się na treściach idealnie dopasowanych do profilu danej firmy, co pozwala podnieść kwalifikacje zawodowe jej pracowników.

W tym dziale  Finanse i rachunkowość a praca w banku

Podział szkoleń pod względem merytorycznym

Pod względem merytorycznym szkolenia dzielimy na zawodowe, kompetencji miękkich, szkolenia BHP i językowe. Kursy zawodowe przeprowadzane są po to, by podnieść kompetencje pracownika w kontekście wymagań jego stanowiska pracy i przeprowadzane są wtedy, gdy dana osoba nie ma wystarczających kwalifikacji lub chce się rozwijać podnosząc umiejętności już posiadane. Szkolenia kompetencji miękkich mają na celu rozwój osobowości pracownika, gdyż pomagają lepiej radzić sobie ze stresem, poprawiają umiejętność komunikacji, autoprezentacji, itp. Szkolenia BHP musi przejść każdy pracownik rozpoczynający pracę na danym stanowisku. Podczas tego typu kursów porusza się kwestię potencjalnych zagrożeń, a także możliwości ich unikania i eliminowania.

Bez względu na rodzaj szkoleń, warto brać w nich udział , gdyż jest to poszerzenie wachlarza umiejętności i poznanie tajników naszej pracy i nowych ludzi. Dbajmy o rozwój, a wartość na rynku pracy z pewnością wzrośnie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *