Przydatne każdemu kierownikowi jest szkolenie menedżerskie

Szkolenia menedżerskie to doskonały sposób na podniesienie kompetencji kadry kierowniczej w firmie. Jak wiadomo, dobry i charyzmatyczny kierownik potrafi zdziałać cuda, nawet mając do dyspozycji zupełnie przeciętny zespół pracowników. Ideałem jest, jeśli kierownik posiada wrodzone cechy przywódcze. Większość z nich można jednak wypracować poprzez odpowiednio dobrane szkolenie menedżerskie.

Jakie kompetencje rozwija szkolenie menedżerskie?

Istnieją dwa zasadnicze rodzaje kompetencji – twarde i miękkie. Kompetencje twarde to wyuczona wiedza i umiejętności. Zaliczamy do nich na przykład znajomość języków obcych, strategii działania, teorii, narzędzi i programów oraz stosowanie ich w praktyce. Możemy je stale rozwijać poprzez kursy i szkolenia menedżerskie, studia podyplomowe, czy też doświadczenie nabyte podczas pracy na danym stanowisku. Natomiast kompetencje miękkie dotyczą cech psychofizycznych i umiejętności społecznych. Przejawiają się w naszym zachowaniu, sposobie bycia, umiejętnościach interpersonalnych np. kreatywność, komunikatywność, dynamizm działania, odporność na stres. Powszechnie uważa się umiejętności miękkie za bardziej wartościowe, ponieważ dużo trudniej ich się nauczyć. Kiedyś uważano nawet, że albo się z nimi rodzimy, albo nie. Obecnie istnieje wiele rozmaitych szkoleń menadżerskich, podczas których możemy rozwijać także ten rodzaj kompetencji.

W tym dziale  Zasady archiwizacji dokumentów szkolnych

Jakie szkolenie menedżerskie wybrać?

Oferta przeróżnych szkoleń menedżerskich jest naprawdę bogata. Koncentrują się one zazwyczaj na trzech obszarach: realizowaniu celów organizacji, kierowaniu zespołem oraz wizerunku samego menedżera.

W pierwszym obszarze mieszczą się szkolenia, na których można nauczyć się planowania i zarządzania strategicznego, kształtowania tożsamości organizacji, a także różnych metod zarządzania, takich jak zarządzanie projektami, zarządzanie procesami, zarządzanie zmianą,  zarządzanie przez cele. Szkolenie menedżerskie z tej grupy warto wybrać dla kadry kierowniczej wyższych szczebli.

Jak dopasować szkolenie do umiejętności menedżera?

Drugi obszar koncentruje się na umiejętnościach niezbędnych w efektywnym kierowaniu zespołem pracowników. Tematami tych szkoleń są zazwyczaj  budowanie i zarządzanie zespołem projektowym, rekrutacja pracowników, organizacja pracy i delegowanie zadań.  Ostatnio coraz częściej oferowane są szkolenia z coachingu menedżerskiego, podczas których kierownicy poznają techniki coachingowe, które uczą rozmowy z członkami zespołu i  wywierania pozytywnego wpływu na ich postawy, zachowania i sposób myślenia o pracy.

Jakie alternatywne szkolenia wybrać?

Godne uwagi są także szkolenia poświęcone sposobom motywowania pracowników oraz rozwiązywania konfliktów w zespole. Istnieje nawet szkolenie menedżerskie dotyczące przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu podwładnych. Te szkolenia pomogą kierownikom poprowadzić prace zespołu w taki sposób, aby podnieść jego wydajność przy zachowaniu zdrowej atmosfery.

W tym dziale  Zalety szkoleń z zarządzania projektami

Jakie szkolenia kwalifikacyjne wybrać dla menedżera?

Ostatnia grupa szkoleń koncentruje się na osobie samego menedżera. Głównymi tematami są tutaj budowa autorytetu i zaufania, rozwój cech przywódczych oraz kształtowanie swojej pozycji jako lidera. Oprócz tego kierownicy mogą doskonalić także umiejętności związane z autoprezentacją, komunikacją interpersonalną – savoir vivre w biznesie, a nawet motywowaniem samego siebie. Wybór szkolenia menedżerskiego z tej grupy na pewno pomoże zadbać o profesjonalny wizerunek każdego kierownika.