Program studiów z zarządzania zasobami ludzkimi

W dzisiejszych realiach na rynku pracy wykształcenie wyższe to nie atut, a konieczność, jeśli zależy nam na zdobyciu ciekawej, dobrze płatnej pracy z możliwością rozwoju zawodowego. Wybranie idealnego kierunku w gąszczu najróżniejszych możliwości to spore wyzwanie. Dla osób, które widzą swoją przyszłość zawodową w roli managera lub kierownika, oraz dla których prowadzenie zespołu to naturalna zdolność, studia zarządzanie zasobami ludzkimi są ciekawą propozycją.

Cel studiów

Zarządzanie zasobami ludzkimi to kierunek koncentrujący się na przekazywaniu wiedzy z zakresu prowadzenia biznesu i zespołu podwładnych. Wykłady nakierowane są na zapoznanie studentów ze skutecznymi narzędziami, które przydadzą się im w roli managera i pomogą sprawnie zarządzać procesami i osobami. Absolwenci tego kierunku są poszukiwani między innymi w branży HR, na stanowiska w działach zajmujących się rekrutacją, a także na stanowiska kierownicze.

Umiejętności miękkie

Praca z ludźmi wymaga wysokich zdolności interpersonalnych i zrozumienia społecznych zachowań, tendencji i reakcji na różne sytuacje. Dlatego też w programie studiów znajdziemy taki przedmiot jak kształtowanie relacji interpersonalnych. Podczas wykładów studenci zapoznają się z technikami i metodami na tworzenie sieci kontaktów i utrzymywaniu z nimi dobrych stosunków. Wiedza na ten temat jest ogromnym atutem w każdym biznesie i nawet bez wiedzy merytorycznej z danego sektora pozwoli realizować bardzo ambitne zawodowe zadania. Inny przedmiot w dziedzinie umiejętności miękkich to oceny pracownicze. To niezwykle ważny element w pracy każdego managera, gdyż zarówno podwładni, jak i przełożeni oczekują od kierującego zespołem sprawiedliwych i konkretnych ocen. Oprócz tego studia kształcą słuchaczy również w dziedzinie technik negocjacyjnych. To umiejętność pożądana przez każdego pracodawcę, która przyda się również w życiu osobistym. Jednym z ważniejszych przedmiotów jest również psychologia podejmowania decyzji i działania w sytuacjach kryzysowych. Do zadań kierownika wlicza się podejmowanie kluczowych decyzji, a w przypadkach nagłych to od niego oczekuje się wytyczenia konkretnych kierunków.

W tym dziale  Miasto Wrocław to miasto studentów

Kompetencje twarde

Zarządzanie zasobami ludzkimi oprócz umiejętności rozmawiania z innymi wymaga również wiedzy m.in. prawnej. Dobry przełożony rozumie i zna zasady funkcjonowania prawa pracy. Wśród przedmiotów rozwijających kompetencje twarde znajdzie się także badanie i analiza rynku. Wyznaczanie nowych kierunków działania firmy wymaga dogłębnego zrozumienia rynku, na którym funkcjonuje. Ponadto studenci na tym kierunku zdobywają wiedzę o rachunkowości i dokumentacji finansowej, które są nieodłącznym elementem pracy w dziale zarządzającym. Kierownicy i managerowie w natłoku spraw opierają swoją wiedzę i decyzje o dane i statystyki, dlatego też przedmiot dotyczący tego zakresu jest niezwykle istotny w kształceniu nowej kadry kierowniczej.

Studia zarządzanie zasobami ludzkimi to bardzo ciekawy wybór, który wyróżnia duża ilość praktycznych przedmiotów pozwalających bez trudu odnaleźć się na wymagającym rynku pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *