Jak transport wpływa na gospodarkę?

Rozwój gospodarczy w dużej mierze opiera się na przewożeniu różnych dóbr, tak było przed wiekami, tak jest też dzisiaj. Główne cele transportu się nie uległy zmianie, zmieniły się jedynie wykorzystywane metody – dzisiaj zamiast wozów i karawan mamy pociągi, ciężarówki, samoloty i kontenerowce. Wpływ transportu na gospodarki państw na całym świecie jest ogromny, wiele osób nawet nie ma świadomości tego, jak dużo zawdzięcza temu, że można dzisiaj bez żadnego problemu przewozić towary pomiędzy dowolnymi lokalizacjami.

Co to jest transport

Transport to nic innego, jak przemieszczanie towarów, ludzi i innych ładunków pomiędzy dwoma miejscami. Może on być realizowany w różny sposób, jednak jego główna funkcja za każdym razem będzie taka sama. Przy transporcie bardzo duże znaczenie ma odpowiednia infrastruktura, umożliwiająca pełne wykorzystanie dostępnych możliwości. Często można spotkać porównanie tej infrastruktury do krwioobiegu państwa, i faktycznie w jest w tym sporo podobieństw. Sprawna, wydajna sieć połączeń pozwoli realizować potrzeby transportowe bez żadnych zatorów, jeśli jednak coś będzie w niej szwankować, to mogą się pojawić opóźnienia i problemy w dostawach. Generalnie wszędzie tak, gdzie ludzie mieszkają czy pracują, pojawia się konieczność dostarczenia różnych dóbr. Szczególnie widoczne jest to dzisiaj, gdy konsumpcjonizm jest na bardzo wysokim poziomie, a globalizacja handlu pozwala na zaspokajanie wielu potrzeb.

W tym dziale  Siedziba firmy w mieszkaniu - o czym musisz pamiętać?

Podstawowe rodzaje transportu

Transport towarów i ludzi dzieli się na cztery podstawowe rodzaje, to znaczy drogowy, kolejowy, morski i lotniczy. Najbardziej rozwinięty jest transport drogowy, ze względu na bardzo rozwiniętą infrastrukturę. Za jego pomocą można szybko dostarczać towary bezpośrednio do odbiorców, ale jego ograniczeniem jest mała ładowność pojazdów. Alternatywą dla ciężarówek jest kolej, jeden pociąg może zabrać nawet kilkadziesiąt razy więcej ładunku, a jednocześnie przewieźć je taniej. Kolej wymaga jednak utrzymywania specjalnej, kosztownej infrastruktury. O ile pierwsze dwa rodzaje transportu najczęściej wykorzystuje się na krótkich i średnich trasach, to przy pomocy transportu morskiego przewozi się towary z drugiego końca świata. Dość istotną rolę odgrywa także żegluga przybrzeżna, wykorzystywana na lokalnych trasach. W ostatnich latach coraz większy udział na rynku zaczyna mieć także transport lotniczy, zapewniający przede wszystkim dużą szybkość.

Wpływ transportu na gospodarkę

Jak pokazują statystyki, transport jest jednym z głównych działów gospodarki, dlatego też jego rola jest niezwykle istotna. Jest on niezbędny do tego, żeby we właściwy sposób realizować obrót towarowy – dotyczy to zarówno gotowych produktów, jak też surowców i materiałów koniecznych do ich wytworzenia. Dobrze rozwinięta sieć transportowa napędza inwestycje, często o charakterze międzynarodowym, a także przyczynia się do dynamicznego rozwoju punktów węzłowych. Dzięki transportowi jest możliwy postęp technologiczny, zwiększa on też możliwości związane z turystyką i rozrywką. Nie można też zapomnieć o tym, że branża ta daje zatrudnienie ogromnej ilości osób, albo bezpośrednio pracujących przy przewozie ładunków, albo zajmujących się ich logistyczną obsługą lub korzystających z dostarczanych produktów. Żadna gospodarka nie może się sprawnie rozwijać bez wydanej sieci transportowej, szczególnie teraz, w erze powszechnej globalizacji.

W tym dziale  Archiwizacja akt osobowych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *