Czym jest kwota wolna od podatku?

 

O realnych dochodach obywateli decyduje stopień fiskalizmu państwa. Wpływ na to mają przede wszystkim stopy podatku od dochodu, kwoty wolne od podatku oraz dodatkowe ulgi. Wbrew pozorom wysoka stopa procentowa skali podatkowej może oznaczać niskie podatki w przypadku wysokiej kwoty wolnej od podatków lub licznych ulg.

Zobacz: https://faktoria.pl/porada/kwota-wolna-od-podatku-2020

Czym jest kwota wolna od podatku?

To kwota, od której podatnik nie musi płacić podatku dochodowego. Ma charakter proobywatelski, jej zadaniem jest chronienie osób o najniższych dochodach i zapewnienie im minimalnych środków do życia. Korzystają z niej przede wszystkim osoby pracujące dorywczo lub utraciły pracę w ciągu roku podatkowego.

Kwota wolna od podatku oznacza, że w tym przypadku państwo rezygnuje z należnego mu podatku dochodowego. Dla podatnika, który nie osiągnął dochodów równych kwocie wolnej od podatku oznacza to, że jego dochód brutto będzie jednocześnie dochodem netto.

Pracodawcy potrącają zaliczkę na podatek dochodowy w stosunku rocznym. Podatnicy, którzy nie osiągnęli wynagrodzenia w wysokości kwoty wolnej od podatku odzyskają je dopiero po złożeniu deklaracji PIT.

Ile wynosi kwota wolna od podatku?

Od 2018 roku kwota wolna od podatku wynosi 8 000 zł. To oznacza, że podatnik, który nie przekroczył tej kwoty może zyskać nawet 1420. Oczywiście musi dokonać rozliczenia z US. Tylko osoby, które nie uzyskały żadnego dochodu nie mają obowiązku składania deklaracji rozliczeniowej PIT.

W tym dziale  Drukarki poleasingowe: wszystko, co musisz o nich wiedzieć

Kwota wolna od podatku ma charakter degresywny, co oznacza, że mogą z niej skorzystać także podatnicy osiągający wyższe dochody niż 8 000 zł rocznie, ale w mniejszym wymiarze. Im wyższe dochody, tym kwota zmniejszająca podatek możliwa do odliczenia jest niższa. Przy dochodach przekraczających wysokość 127 001 zł rocznie kwota zmniejszająca podatek nie przysługuje.

Jak odliczyć kwotę wolną od podatku?

Kwotę wolną od podatku odlicza się od podstawy opodatkowania, a więc najpierw trzeba ją obliczyć na podstawie wszystkich deklaracji PIT-11 otrzymanych od pracodawców. Od przychodu trzeba najpierw odjąć koszty jego uzyskania zgodnie z ustawą podatkową. Od tak otrzymanego dochodu odliczamy składki na ubezpieczenie społeczne oraz wszystkie przysługujące ulgi. To bardzo ważne, ponieważ może znacząco obniżyć dochód i tym samym zmniejszyć zobowiązanie podatkowe. Podstawę podatkową zmniejsza się jeszcze o składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Dopiero teraz otrzymujemy podstawę opodatkowania, od której obliczamy należne zobowiązanie podatkowe. W przypadku osób, których dochód nie przekracza 8 000 zł US zwróci zapłacone zaliczki podatkowe w pełnej wysokości. Zdecydowana większość podatników mieszczących się w pierwszym progu podatkowym, czyli osiągający dochody do kwoty 85 528 zł mogą odliczyć od podatku kwotę zmniejszającą podatek w wysokości 548,30 zł.

W tym dziale  Terminal zwykły czy przenośny?

Kwota wolna od podatku w Polsce jest jedną z najniższych w Europie, niższe ma tylko Rumunia i Litwa. Węgry jako jedyne nie stosują w ogóle kwoty wolnej od podatku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *