Czy klient ma prawo reklamować sprzęt bez paragonu?

Kupując jakakolwiek rzecz otrzymuje się paragon lub fakturę. Czasami także wydruk z karty, jeżeli klient płacąc karta sobie tego zażyczy. Paragon przechowuje się z myślą o ewentualnej reklamacji towaru. Czy jednak jest on konieczny, aby reklamacja mogła zostać przyjęta w sklepie?

Paragon. A co to takiego?

Pierwsza transakcji, po której został wydany paragon pochodzi z 1910 roku. Paragon został wydany przez firmę o tej samej nazwie, która przyjęła się do dzisiaj.

Współcześnie stanowi on potwierdzenie dokonania transakcji i zapłaty podatku na rzecz Państwa. Jako dokument formalny musi zawierać takie dane jak:

  • Informację o sprzedawcy
  • Datę zakupu
  • Rodzaj towaru i jego cenę
  • Podatek VAT

Nic nie stoi tez na przeszkodzie, aby zawierał również inne dane jak. Np. informacje o promocjach czy punktach w programie lojalnościowym.

Czy trzeba mieć paragon, aby zwrócić rzecz?

W sklepach bardzo często widnieje informacja, że  „tylko paragon jest podstawą do reklamacji”. Jest to błąd. Niestety coraz częściej powstały ze świadomością sprzedawcy.

Polski prawodawca zaznacza wyraźnie, że, jeżeli regulamin lub jego cześć jest niezgodna z ustawą to nie obowiązuje on w danym zakresie, w którym jest z nią sprzeczny. Zatem ten zapis nie ma poparcia prawa i dlatego nie jest ważny. Podstawą tego stwierdzenia jest art. 556 KC.

W tym dziale  Terminal zwykły czy przenośny?

Paragon jest tylko dokumentem poświadczającym zapłatę podatku. Na jego podstawie można zareklamować towar, ale nie jest jedynym dokumentem do tego uprawniającym.

Aby móc zareklamować towar, wystarczy tylko udowodnić, że dana rzecz została zakupiona w sklepie. Takim dowodem może być faktura, email lub nawet korespondencja! Jednakże paragon zdecydowanie ułatwia reklamację. Jest tez konieczny przy zwrocie rzeczy.

 Paragon a płatność kartą

Przy wyborze płatności kartą wystarczy, że na rachunku bankowym widnieć będzie transakcja kupna. Sprzedawca dzięki informacjom zawartym na wydruku (data, godzina, cena) jest w stanie odnaleźć informacje o zakupie i wydrukować kopię paragonu.

Czym jest więc paragon?

Jak już wspomnieliśmy, paragon to dokument, który poświadcza zapłacenie podatek od towaru. Dlatego zawsze powinno się go brać nawet, jeżeli nie jest potrzebny. Jeśli jednak sprzedawca odmówi nam wydania paragonu, można powiadomić o tym Urząd Skarbowy, który dokona odpowiedniej kontroli.

Jeżeli sprzedawca nie chce uwzględnić reklamacji powołując się na brak paragonu, to możesz uzyskać pomoc u Rzecznika Praw Konsumenta.

Jak reklamować towar, gdy sprzedawca już nie istnieje?

W przypadku, gdy zostanie wykryta wada sprzętu, a sklep, w którym został on zakupiony już nie istnieje, można skorzystać z praw gwarancji i zareklamować go bezpośrednio u producenta. Do środku w większości przypadków dołączana jest karta gwarancyjna. Powinna mieć pieczątkę sprzedawcy. Niestety wielu klientów o tym zapomina, w skutek czego choć posiadają kartę gwarancyjną, przez wielu producentów jest ona niehonorowana.

W tym dziale  Własny punkt kurierski jako pomysł na biznes